Etykietowanie opon

przez admin

Na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1222/2009 od 1 listopada 2012r. wszystkie opony do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych muszą być oznaczone etykietą.


W obecnym rozporządzeniu w sprawie oznakowania uwzględniono trzy parametry opony: Klasa efektywności paliwowejprzyczepność na mokrej nawierzchni oraz zewnętrzna klasa hałasu toczenia i wartość zmierzona (w dB).

etykieta opony

etykieta opony

Jak czytać etykietę?

Etykieta opony podzielona jest na trzy sekcje.
-podział obrazuje grafika.

Klasa efektywności paliwowej

Opłacalność opon jest określona w oparciu o współczynnik oporu toczenia, RRC Jako kg oporu na tonę pojazdu (kg / t) (im niższa wartość dla RRC, tym lepiej dla paliwa (wydajność opony). Wskaźnik efektywności paliwowej jest pokazany na etykiecie jako (1). Oznaczony literą na kolorowej skali A-G.

A – najbardziej efektywna opona, o najmniejszych oporach toczenia, pozwoli zaoszczędzić paliwo, najniższa emisja spalin.
 G – najmniej efektywna opona, o największych oporach toczenia, zużyje najwięcej paliwa, najwyższa emisja spalin.

Przyczepność

Odnosi się do skuteczności bezpieczeństwa opon, tzn. odzwierciedla zdolność hamowania dla opony na mokrej drodze. Wskaźnik przyczepności na mokrej nawierzchni jest pokazany na etykiecie i oznaczony litera w skali A-G, podobnie jak dla efektywności paliwowej.

  A – najbezpieczniejsza opona, najkrótsza droga hamowania.
  G – najgorsza przyczepność opony, najdłuższa droga hamowania.

Hałas

Określa hałas generowany przez opony przejeżdżającego samochodu. Poziom hałasu mierzony jest w decybelach (dB) i zobrazowany za pomocą trzystopniowej skali w postaci fal.

  1 fala – najcichsza opona.
  3 fale – najgłośniejsza opona.

Dodatkowo podawana jest także wysokość hałasu w dB (decybelach)

“Poziom dźwięku wyrażony w decybelach to 10 logarytmów
dziesiętnych ze stosunku kwadratu ciśnienia akustycznego do kwadratu
ciśnienia odniesienia równego 2*10-5 Pa  “


Z obowiązku etykietowania wyłączone są następujące rodzaje opon:

  • do pojazdów zabytkowych,
  • zapasowe (“dojazdówki”),
  • motocyklowe,
  • rajdowe,
  • bieżnikowane,
  • opony z kolcami,
  • opony do jazdy w trudnym terenie (off-road),
  • posiadające indeks prędkości niższy niż  F- czyli 80km/h,
  • o średnicy osadzenia mniejszej niż 10 cali lub większej niż 25 cali.